Hinnasto

Taksihinnasto

Hin­nat sisäl­tä­vät 10% ALV:n.

Lähtötaksa

Arki­sin klo 06:00-18:00

4,50 €

Klo 18.00-06.00 ja pyhinä

7,50 €

Ei ennak­ko­va­raus­mak­sua

Matkataksa 

1-4 hen­ki­löä

Mat­ka­tak­sa

1,0 € / km

Aika­ve­loi­tus

1,0 € / min

Etu­kä­teen sovit­ta­vat yli 30 km:n ajot myös erik­seen sovit­ta­van tar­jous­hin­nan mukaan.

 

Maksutavat

Kätei­nen, pank­ki­kor­tit, VISA-, Mas­terCard- ja Ame­rican Express-kor­tit sekä Tak­si­lii­ton Yri­tys­pal­ve­lu Oy:n tak­si­kor­tit (Yri­tys­kort­ti ja Ker­ta­kort­ti). Myös mah­dol­li­suus sopimuslaskutukseen.

Palveluajat

Pää­sään­töi­ses­ti maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin klo 07.00 – 19.00. Mui­na aikoi­na eril­li­sen sopi­muk­sen mukaan. Var­mis­ta­kaa pal­ve­luai­ka vie­rei­ses­tä kalenterista.